PLC Nedir?

PLC Tanımı ve Türleri

Günümüz 21. yüzyılında otomasyon çağındayız. Her işletmenin sağlam bir şekilde verimli, mali açıdan etkin ve esnek olması gerekir. İmalat ve işletme endüstrilerinde bu durum, endüstriyel kontrol sistemlerine olan talebin artmasıyla önem kazanmıştır. Çünkü otomatik kontrol sistemleri hız, güvenlik, kullanım esnekliği, ürün kalitesi  ve personel sayısı bakımından işletmelere çeşitli avantajlar sağlamaktadır.

Günümüzde bu avantajları sağlayan en etkin sistem PLC veya PC tabanlı kontrol sistemleri’dir. PLC‟li denetimde sayısal olarak çalışan bir elektronik sistem, endüstriyel çevre koşullarında sağlanmıştır.

Bu elektronik sistem sayısal veya analog giriş/çıkış modülleri sayesinde makine veya işlemlerin birçok tipini kontrol eder. Resim 1’de PLC cihazı görülmektedir.

PLC Cihazı
Resim 1: PLC Cihazı

PLC; lojik, sıralama, sayma, veri işleme, karşılaştırma ve aritmetik işlemler gibi fonksiyonları programlama desteğiyle girişleri değerlendirip çıkışları atayan, bellek, giriş/çıkış, CPU ve programlayıcı bölümlerinden oluşan entegre bir cihazdır.

PLC Programlama: Programlanabilir Lojik Kontrolörler(PLC) (Programmnable Logic Controller) otomasyon devrelerinde yardımcı röleler, zaman röleleri, sayıcılar gibi kumanda elemanlarının yerine kullanılan mikroişlemci temelli cihazlardır. PLC cihazlarda zamanlama, sayma, sıralama ve her türlü kombinasyonel ve ardışık lojik işlemler yazılımla gerçekleştirilir.

  • Bu nedenle karmaşık otomasyon problemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde çözmek mümkündür.
  • Daha kolay ve güvenilirdirler.
  • Daha az yer tutar ve daha az arıza yaparlar.
  • Yeni bir uygulamaya daha çabuk adapte olurlar.
  • Kötü çevre şartlarından kolay etkilenmezler.
  • Daha az kablo bağlantısı isterler.
  • Hazır fonksiyonları kullanma imkanı vardır.
  • Giriş ve çıkışların durumları izlenebilir.
PLC Çeşitleri
Resim 2: Değişik PLC Cihazları

 

Ancak röleli ve sayısal ( donanım programlı ) kumandalar gerçek zamanlı çalışırlar. Yani giriş bilgilerindeki değişiklik anında ( çok kısa sürede ) çıkışa yansır. Buna paralel sinyal işleme denir.

PLC‘de ( bellek programlı kumanda ) emirler zamana bağlı olarak değerlendirilir. Yani girişteki bir değişiklik anında çıkışa yansıtılmaz. Bu tür sinyal işleme şekline seri sinyal işleme denir. PLC için bir dezavantajdır. Bu özellik mekanik sistemler kumanda edildiğinde çok fazla bir anlam ifade etmemektedir. Bu cihazlar çeşitli büyüklüklerde piyasaya sürülmüş durumdadır. Genelde sahip oldukları aşağıdaki unsurlara bağlı olarak birbirlerinden ayırt ve tercih edilirler.

Kumanda cihazları birçok modülün CPU‘nun (Central Prosessing Unit) giriş, çıkış, haberleşme modülü vb) birleştirilmesi ile oluşturulmaktadır. Tabii ki böyle bir modüler sistemde bütün yapı grupları arasında cihazın büyütülmesi durumunda tamamen bir uyum söz konusudur.

Resim 2‘de değişik PLC cihazı tipleri görülmektedir. Başlangıçta birbirinden bağımsız olan bu modüller bir “BUS” sistemi ile birbirlerine bağlanırlar. CPU bu “BUS” sistemi üzerinden kapalı bir birim oluşturarak bütün dataların ve emirlerin taşınmasını organize eder.

Ayrıca küçük kumanda problemleri için oluĢturulmuş kompakt cihazlar da vardır (örneğin LOGO). Bunlar genellikle kapalı bir birim halinde olup, giriş ve çıkış sayısı sabittir.

PLC Programlama ve PLC Programlama teknikleri hakkında ayrıntılı bilgilendirme için PLC Kursu alabilirsiniz. PLC kursu eğitmenleri uzman mühendis ve teknisyenlerden oluşmaktadır. PLC Kursu ile PLC Programlama ve PLC Otomasyonu hakkında A’dan Z’ye bilgi sahini olursunuz.

Bu girdi etiketlenerek gönderildi. Bookmark permalink.