PIC Kursu

PIC KursuPIC Kursunun amacı; katılımcıların elektrik ve yazılım ile ilgili becerilerini geliştirmektir. PIC Kursları, PIC Programlamayı mesleki anlamda ve hobi amacı ile öğrenmek isteyenlerin profesyonel anlamda gelişimini sağlamaktadır. PIC Kursu, temel C, Mikrodenetleyici bilgisi ve PIC uygulamaları konularını kapsamaktadır.

PIC Kursu sayesinde de katılımcıların PIC Programlama konusunda kendine güvenmeleri sağlanmaktadır. PIC Kursu ile elektronik ve yazılım konuları hakkındaki bakış açılarını değiştirerek PIC Programlamada uzmanlaşma sağlanmaktadır. Bilginin paylaşıldıkça büyüdüğünü görüyor, bunu katılımcılarımız ile gerçekleştiriyoruz.

Uygulamalı PIC Programlama Kursu ile PIC Programlamayı iş edinen ve sosyal hayatta PIC ile hobi olarak ilgilenenler için elektronik ve yazılım ve ilgili beceriler; sayıcı, flaşör,saat, A/D dönüştürücü, PWM, motor kontrolleri, aç-kapa devreleri gibi sayısız uygulama yapılmaktadır.

PIC Kursu Katılımcı Profili

PIC Kursu’na katılım için özel bir ön gereklilik yoktur. Elektronik ve yazılıma merakınızın olması PIC Programlama Kursu için yeterli olacaktır. PIC Kursu Eğitim süresince katılımcılarımıza temel düzey C, Elektronik, Mikrodenetleyici ve PIC Programlama uygulamaları anlatılmaktadır.

PIC Programlama Kursu; Eğitim katılımcılarımıza PIC, temel seviye Elektronik ve yazılım ile ilgili bilgi, beceri ve donanımlar kazandıracaktır. PIC Kursu sonunda öğrencilerimiz PIC Yazılım ve PIC Elektronik ile çeşitli uygulamalar geliştirebilecektir.

PIC Kursu sonunda katılımcılar öğrendiklerini hem iş hem de gündelik hayatlarında kullanılabilecekleri uygulamalara aktarabileceklerdir.

PIC Kursu Eğitim Ana Başlıkları

– Temel Elektronik
– Yazılım
– Uygulama ve tasarım geliştirme
– PIC mikrodenetleyicileri tanıma
– Mikrodenetleyici kavramı
– CCS C derleyici
– PIC16F877A
– PIC uygulamaları

PIC gezegenimizde en sık kullanılan en popüler mikrodenetleyicilerden biridir. Çünkü ulaşılması ve aplikasyon geliştirilmesi diğer mikrodenetleyicileri ile kıyaslandığında oldukça basittir.

PIC Kursu’nu tamamlayan tüm öğrenciler, CCS C ile PIC Programlama ve Elektronik Seviye bilgisine sahip olacak ve bu sayede kendi robot, motor, adc gibi uygulamaları oluşturup geliştirebileceklerdir.

Pic Kursu Örnek Proje Uygulaması

Bilgisayar üzerinden RS232 bağlantısı ile PIC üzerinden motor kontrolü, kapı kontrolü ve buna benzer birçok uygulama geliştirilir.

Pic Eğitimi içeriği alt bölümde listelenmiştir. Pic Eğitimi uzun yıllar sektör tecrübesi olan başarılı Elektronik/Bilgisayar mühendisi ve teknisyeni eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir. Pıc Programlama Dersleri ile ön hazırlığı yapılmış kitler üzerinde bol uygulama yapılarak öğrenirsiniz. Pic Eğitimi tamamlandığına birçok uygulamaları kendi başınıza yapabilecek bilgi ve becerileri kazanmış olursunuz.

Mikrodenetleyici ve Mikroişlemci Terimleri

“Mikrodenetleyici ne anlama gelmektedir ve ne amaçla kullanılmaktadır?”, “Mikroişlemci ne demektir?” , “Mikrodenetleyici ve Mikroişlemci donanımsal olarak hangi ünitelerden oluşmaktadır?” ve “Mikroişlemci ve mikrodenetleyici arasındaki temel farklar nelerdir?” gibi konular PIC Programlama eğitimi ile aktarılmaktadır.

PIC Donanım Özellikleri

PIC nedir?, PIC’ın mimari yapısı nasıldır?, PIC’lerin genel özellikleri nelerdir? ve “PIC’lerin kullanım amaçları ve diğer mikrodenetleyicilere göre avantajları ve dezavantajları nelerdir? konuları ve daha fazlası PIC Programlama derslerinde aktarılmaktadır.

PIC16F877A Mikrodenetleyicisi

PIC Eğitimi ile PIC 16F877A işlemcisinin genel özellikleri nelerdir, PIC işlemcisinin mimarisi nasıl bir yapıdadır, belleği, giriş ve çıkış portları nasıl kullanılır konuları tanıtılmaktadır. PIC Programlama Eğitimi ile bir PIC devresinin çalışmak için hangi devre elemanlarına ihtiyaç duyduğu, nasıl ve nerelerde çalıştığı ve ne amaçla kullanılabileceği öğretilmektedir.

PIC16F877A Mikrodenetleyicisi Kesme Kaynakları

PIC Eğitimi ile birlikte; Kesme, TIMER ve PWM işlemleri, bu işlemlerin program akışına etkileri ve buna bağlı CCS C ile PIC programlama uygulamaları gösterilmektedir.

PIC Programlama

PIC Programlama Dersleri ile PIC mikrodenetleyicisinin nasıl programlandığı gösterilmektedir. PIC Eğitimi ile ayrıca PIC mikrodenetleyicisinin programlamak için ihtiyaç duyduğu yazılımsal ve donanımsal gereksinimler ve kullanılabilecek farklı dillerdeki derleyiciler bol uygulamalı örneklerle öğretilmektedir.

PIC Assembler Temelleri

PIC Programlama Eğitimi ile PIC mikrodenetleyicisini programlamak için kullanılan temel Assembler komutları ve PIC Assembler derleyicisinin nasıl çalıştığı gösterilmektedir.

PIC Assembler ile I/O kontrolü

PIC Derslerinde PIC mikrodenetyecisindeki I/O terimi ve PIC Assembler komutları ile I/O kontrol uygulaması anlatılmaktadır. CCS C derleyicisinden önce temel PIC Assembler komutları ile PIC üzerinden lojik çıkış elde ederek PIC üzerine bağlı bir ledi yakma ve söndürme uygulaması örneklerle gösterilmektedir.

CCS C ile PIC Programlama Derleyicisine Giriş

Uygulamalı PIC Eğitimleri ile; PIC ürünleri için mevcut olan C derleyicileri içinde, PIC ürünlerinin neredeyse tümünü destekleyen, programlama için hazır kütüphane dosyaları içeren CCS C derleyicisi ve menüleri öğretilecektir.

CCS C ile PIC Programlama Komut Seti

PIC Programlama ile PIC programlamada kullanılan CCS C ön işlemci fonksiyonları ve yerleşik fonksiyonlar öğretilecektir.

CCS ile Giriş/Çıkış ve Bit/Byte İşlemleri

PIC mikrodenetleyicisi uygulamalarında bilinmesi gereken temel port ve bit işlemleri ve bu işlemleri gerçekleştirmek için CCS C derleyicisindeki fonksiyonlar anlatılmaktadır.

PIC Deneme Kartı Özellikleri

PIC Eğitimi ile EX1-B geliştirme platformu teknik özellikleri ve kart donanım parçaları öğretilmektedir.

PIC ile Led Oyunları

PIC Programlama ve CCS C programı ile PIC LED uygulamaları öğretilmektedir.

PIC ile 7 Segment Display Kontrolü

PIC Eğitimi ile 7 Segment Display yapısı ve CCS C programı ile PIC 7 Segment Display öğretilmektedir.

PIC ile LCD Panel kontrolü

LCD ekranların PIC aracılığı ile programlanması, LCD’ye yazı yazdırma v.b. uygulamalar öğretilmektedir.

PIC ile Veri girişi

PIC Programlama Dersleri ile dışarıdan fiziksel bir uyarı alınarak PIC kullanarak farklı işlevler gerçekleştiren uygulamalar öğretilmektedir.

PIC ile Buzzer Uygulaması

PIC Programlama ile farklı tonlarda uyarı mesajları gerçekleştiren aplikasyonlar öğretilmektedir.

PIC ile Tuş takımı kullanımı

PIC Eğitimleri ile Güvenlik ve telefon uygulamalarında sık kullanılan tuş takımı ile PIC mikrodenetleyici uygulamaları öğretilmektedir.

PIC-PC ile RS232 Seri iletişim

PIC Programlama ile RS232 seri iletişim özellikleri ve CCS C programı ile PIC’den bilgisayara veri gönderilmesi ve PC tarafında Hyperterminal bağlantısı ile bilgi gönderilmesi uygulaması öğretilmektedir.

PIC ile I2C ve EEPROM Uygulaması

PIC Programlama ile PIC mikrodenetleyicisi I2C üzerinden EEPROM uygulaması öğretilmektedir.

PIC ile DC Motor Hız ve Yön Kontrolü

PIC aracılığı ile DC motorun hız ve yön kontrolünün sağlandığı uygulamalar öğretilmektedir.

PIC ile ADC (Analog Dijital Dönüşüm)

PIC aracılığı ile gerilim değerinin okunduğu ve LCD ekranına yazdırıldığı uygulamalar öğretilmektedir.