PİC EĞİTİMİ

PİC EĞİTİMİ

Pic eğitimi müfredatı aşağıda verilmiştir. Pic Eğitimi alanında uzman tecrübeli eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir. Önceden belirlenmiş detaylı örnek kitler üzerinde çalışma yapılarak eğitim verilir. Pic Eğitimi sonrası birçok uygulamayı yapabilecek duruma geleceksiniz.

Mikroişlemci ve Mikrodenetleyici Kavramları
Mikroişlemci nedir, Mikrodenetleyici nedir ve donanımsal olarak hangi birimlerden oluştuğu ve ikisi arasındaki temel farklar anlatılmaktadır.

PIC Donanım Özellikleri
PIC tanımı, mimari yapısı ve PIC’lerin genel özellikleri, kullanım amaçları ve diğer mikrodenetyeicilere göre avantajları ve dezavantajları anlatılmaktadır.

PIC16F877A Mikrodenetleyicisi
PIC 16F877A işlemcisinin genel özellikleri, mimarisi, belleği, giriş ve çıkış portlarıları tanıtılmakta, bir PIC devresinin nasıl çalıştığı, çalışmak için hangi devre elemanlarına ihtiyaç duyduğu ve nerelerde ne amaçla kullanılabileceği tanıtılmaktadır.

PIC16F877A Mikrodenetleyicisi Kesme Kaynakları
Kesme, TIMER ve PWM işlemleri ve program akışına etkileri ve buna bağlı CCS C ile PIC programlama uygulamaları anlatılmaktadır.

PIC Programlama
PIC mikrodenetyecisinin nasıl programlandığı ve programlamak için ihtiyaç duyulan yazılımsal ve donanımdal gereksinimler ve kullanılabilecek farklı dillerdeki derleyiciler anlatılmaktadır.

PIC Assembly Giriş
PIC mikrodenetyecisini programlamak için kullanılan temel assemblly komutları ve PIC Assembly derleyicisinin nasıl çalıştığı anlatılmaktadır.

PIC Assembly ile I/O kontrolü
PIC mikrodenetyecisindeki I/O kavramı ve PIC assembly komutları ile I/O kontrol uygulaması anlatılmaktadır. CCS C derleyicisinden önce temel PIC assembly komutları ile PIC üzerinden lojik çıkış elde ederek PIC üzerine bağlı bir ledi yakma ve söndürme uygulaması anlatılmaktadır.

CCS C Derleyicisine Giriş
PIC ürünleri için mevcut olan C derleyicileri içinde, PIC ürünlerinin neredeyse tümünü destekleyen, programlama için hazır kütüphane dosyaları (kontrol fonksiyonları) içeren CCS (Custom Computer Services Inc.) C derleyicisi ve menüleri anlatılacaktır.

CCS C Komut Seti
PIC programlamada kullanılan CCS C ön işlemci fonksiyonları ve yerleşik fonksiyonlar anlatılacaktır.

CCS ile Giriş/Çıkış ve Bit/Byte İşlemleri
PIC mikrodenetyecisi uygulamalarında bilinmesi gereken temel port ve bit işlemleri ve bu işlemleri gerçekleştirmek için CCS C derleyisindeki fonksiyonlar anlatılmaktadır.

PIC Deneme Kartı Özellikleri
EX1-B geliştirme platformu teknik özellikleri ve kart donanım parçaları anlatılmaktadır.

PIC ile Led Oyunları
CCS C programı ile PIC led uygulamaları anlatılacaktır.

PIC ile 7 Segment Display kontrolü
7 Segment display yapısı ve CCS C programı ile PIC 7 Segment display anlatılacaktır.

PIC ile LCD Panel kontrolü
LCD ekranların PIC aracılığı ile programlanması, LCD’ye yazı yazdırma v.b. uygulamalar anlatılacaktır.

PIC ile Veri girişi
Dışarıdan fiziksel bir uyarı (buton v.b.) alınarak PIC kullanarak farklı işlevler gerçekleştiren uygulamalar anlatılmaktadır.

PIC ile Buzzer Uygulaması
PIC ile farklı tonlarda uyarı mesajları gerçekleştiren uygulamalar anlatılacaktır.

PIC ile Tuş takımı kullanımı
Güvenlik ve telefon uygulamalarında sık kullanılan tuş takımı ile PIC mikrodenetleyici uygulamaları anlatılmaktadır.

PIC-PC ile RS232 Seri iletişim
RS232 seri iletişim özellikleri ve CCS C programı ile PIC’den bilgisayara veri gönderilmesi ve PC tarafında Hyperterminal bağlantısı ile bilgi gönderilmesi uygulaması anlatılacaktır.

PIC ile I2C ve EEPROM Uygulaması
PIC mikrodenetleyicisi ile I2C üzerinden EEPROM uygulaması anlatılmaktadır.

PIC ile DC Motor Hız ve Yön Kontrolü
PIC aracılığı ile DC motorun hız ve yön kontrolünün sağlandığı uygulamalar anlatılmaktadır.

PIC ile ADC (Analog Dijital Dönüşüm)
PIC aracılığı ile gerilim değerinin okunduğu ve LCD ekranına yazdırıldığı uygulamalar anlatılmaktadır.